Statybinių Konstukcijų Projektavimas!

Profesionalios ir Kokybiškos paslaugos

VISOJE LIETUVOJE

Pastatų Konstuktoriaus Kvalifikacija

Žemiau pateikti kvalifikacijos atestatai.

Kvalifikacijos Atestatas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (išskyrus valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis: konstrukcijų.

Statinio dalies ekspertizės darbo sritis: konstrukcijų.

Kvalifikacijos atestatas

Kvalifikacijos Atestatas

Suteikia teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; sporto paskities inžineriniai statiniai.

Kvalifikacijos atestatas 2

Kvalifikacijos Atestatas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas

Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai.

Kvalifikacijos atestatas